Ειδικές Προσφορές – Εκτός ΕΟΠΠΥ

Το Καρδιολογικό Αθηνών καθιερώνει για το τρέχον έτος μειωμένες χρεώσεις για τις ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις:

- Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου προ και μετά κόπωσης
- Έλεγχος βιωσιμότητας μυοκαρδίου μετά επαναχορήγηση
- Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία ηρεμίας - κοπώσεως
- TRIPLEX καρδιάς
- TRIPLEX καρδιάς-αορτικού τόξου
- Παιδοκαρδιολογική εξέταση με TRIPLEX καρδιάς-αορτικού τόξου
- ECHO-STRESS με χορήγηση ντοβουταμίνης
- Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα
- Προαθλητικός έλεγχος μαθητών - ενηλίκων με TRIPLEX καρδιάς και έκδοση πιστοποιητικού
- TRIPLEX καρωτίδων
- TRIPLEX 2 αγγείων
- TRIPLEX 3 αγγείων
- Δοκιμασία κοπώσεως
- TILT-TEST δοκιμασία ανακλίσεως
- Καρδιοαναπνευστική κόπωση για διερεύνηση δύσπνοιας
- HOLTER καρδίας
- HOLTER πιέσεως
- Πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος πνευμόνων
- Βασικός αιματολογικός-βιοχημικός έλεγχος