Οισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς

Με την εξέταση ελέγχουμε με υπέρηχους λεπτομέρειες των ανατομικών στοιχείων της καρδιάς που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν με το σύνηθες διαθωρακικό υπέρηχο triplex καρδιάς.

Στην εξέταση ο ηχοβολέας αντί να τοποθετηθεί εξωτερικά επί του θωρακικού τοιχώματος, εισάγεται στον οισοφάγο και εξετάζει την καρδιά σχεδόν εξ’ επαφής, με αποτέλεσμα να λαμβάνουμε καθαρότερες και πλέον λεπτομερείς εικόνες.
Ασφαλώς ο ηχοβολέας είναι εξαιρετικά λεπτός και δεν δημιουργεί κατά την είσοδό του στο οισοφάγο ιδιαίτερη δυσφορία στον εξεταζόμενο.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να προσέλθει τελείως νηστικός, προκειμένου να υποβληθεί στην εξέταση.