Αγγειολογικό

Το τμήμα υποστηρίζεται από πλήρες αγγειολογικό εργαστήριο υπερηχογραφίας. Εκτελείτε το σύνολο των εξετάσεων όπως:

  • Υπερηχητική αρτηριογραφία καρωτίδων & σπονδυλικών αρτηριών με Triplex
  • Υπερηχητική αρτηριογραφία κοιλιακής αορτής με Triplex
  • Υπερηχητική αρτηριογραφία λαγονίων αρτηριών με Triplex
  • Υπερηχητική αρτηριογραφία νεφρικών αρτηριών με Triplex
  • Υπερηχητική αρτηριογραφία αρτηριών κάτω άκρων με Triplex
  • Υπερηχητική Φλεβογραφία φλεβών κάτω άκρων με Triplex
  • Υπερηχητική αρτηριογραφία αρτηριών άνω άκρων με Triplex
  • Υπερηχητική Φλεβογραφία φλεβών άνω άκρων με Triplex