Πνευμονολογικό

Το τμήμα υποστηρίζεται από τα κάτωθι εργαστήρια:

  • Πλήρης Μελέτη του Αναπνευστικού Συστήματος
  • Καρδιοαναπνευστική Κόπωση
  • Σπινθηρογράφημα Πνευμόνων - Εξετάσεις Πυρηνικής πνευμονολογίας

 

Πνευμονολογικό

1
2