Εργαστήριο Υπερήχων

Τμήμα Υπερήχων

1
2
Pyriniki 1

 

 

Πρόπτωση μιτροειδούς με ανεπάρκεια της βαλβίδας

1
2
Pyriniki 1
HXOIXRWMA TEYXOS3 4
HXOIXRWMA TEYXOS3 5
HXOIXRWMA TEYXOS3 ST

 

 

Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη φυσιολογικής καρδιάς

1
2
Pyriniki 1
HXOIXRWMA TEYXOS3 4
HXOIXRWMA TEYXOS3 5
HXOIXRWMA TEYXOS3 ST

 

 

Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη φυσιολογικής καρδιάς με νεώτερες τεχνικές

HXOIXRWMA TEYXOS2 1
HXOIXRWMA TEYXOS2 2
HXOIXRWMA TEYXOS2 3
HXOIXRWMA TEYXOS2 4
HXOIXRWMA TEYXOS2 E
HXOIXRWMA TEYXOS2 ST

 

 

Στένωση μιτροειδούς

HXOIXRWMA TEYXOS4 1
HXOIXRWMA TEYXOS4 2
HXOIXRWMA TEYXOS4 3
HXOIXRWMA TEYXOS4 4
HXOIXRWMA TEYXOS4 5
HXOIXRWMA TEYXOS4 ST