Είναι μία ασφαλής εξέταση που γίνεται με την χορήγηση ενδοφλεβίας δοβουταμίνης. Η δοβουταμίνη αυξάνει την καρδιακή συχνότητα και τη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρχει συνεχής ΗΚΓκή παρακολούθηση, συχνός έλεγχος της ΑΠ και συνεχή υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη.

Ενδείξεις: Έλεγχος δια στεφανιαία νόσο. Βιωσιμότητα μυοκαρδίου μετά από έμφραγμα. Έλεγχος βαρύτητας στενώσεως αορτικής βαλβίδος και ανεπάρκειας μιτροειδούς σε συνθήκες χαμηλής καρδιακής παροχής.

Εκτελείται καθημερινά κατόπιν ραντεβού.