Διερεύνηση Λιποθυμίας - Απώλεια Συνειδήσεως

Είναι γνωστό ότι μια από τις συνήθεις αιτίες που οι ασθενείς προσέρχονται στο γιατρό τους είναι τα επεισόδια απώλειας συνειδήσεως.
Γνωρίζουμε ότι μικρό μόνο ποσοστό των επεισοδίων αυτών οφείλεται σε διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος, αντιθέτως, η συνηθέστερη αιτία είναι διαταραχές του καρδιαγγειακού συστήματος.

Στο εργαστήριό μας εκτελείται το σύνολο σχεδόν των εξετάσεων για τη διερεύνηση των επεισοδίων απώλειας συνειδήσεως που οφείλεται σε καρδιαγγειακά αίτια όπως:

  • HOLTER ρυθμού & HOLTER αρτηριακής πιέσεως
  • TRIPLEX καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών
  • TRIPLEX καρδιάς
  • ΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ υπερηχοκαρδιογράφημα
  • TILT TEST - Δοκιμασία ανακλίσεως

Με την ως άνω δοκιμασία διερευνούμε κυρίως την ύπαρξη διαλείπουσας ασυνεργίας συμπαθητικού - παρασυμπαθητικού, που έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της αρτηριακής πιέσεως και την μείωση της καρδιακής συχνότητας.
Να σημειωθεί ότι η ευαισθησία και η ειδικότητα της δοκιμασίας ανέρχεται περίπου στο 90%.
Η δοκιμασία έχει ιδιαίτερη αξία σε νεαρά άτομα τα οποία παρουσιάζουν επεισόδια απώλειας συνειδήσεως και στα οποία ο συνήθης νευρολογικός και καρδιολογικός παρακλινικός έλεγχος είναι αρνητικός.

Το εργαστηριό μας χρησιμοποιεί τα κάτωθι πρωτόκολλα τα οποία υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.

  1. Δοκιμασία ανακλίσεως χωρίς χορήγηση φαρμάκων.
  2. Δοκιμασία ανακλίσεως με χορήγηση Νιτρογλυκερίνης ή Ισοπρεναλίνης.

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο Καρδιολογικό Αθηνών.