Καρδιοαναπνευστική Κόπωση

Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κόπωσης

Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης (η εργοσπιρομετρία) είναι μία ολοκληρωμένη δοκιμασία ελέγχου της λειτουργικής επάρκειας και των εφεδρειών του καρδιαγγειακού, του αναπνευστικού και του περιφερικού μυϊκού συστήματος των εξεταζομένων. Έτσι η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης αποτελεί μια ιατρική εξέταση που η θέση της είναι στην κλινική καθημερινότητα για πολλούς ασθενείς και για γιατρούς πολλών ειδικοτήτων και οι ενδείξεις της είναι οι παρακάτω:

  1. Αιτιολογική διερεύνηση δύσπνοιας προσπάθειας. Η δύσπνοια προσπαθείας είναι ένα μείζον πρόβλημα πολλών ασθενών και ένας δύσκολος διαφοροδιαγνωστικός στόχος για πολλούς γιατρούς , κυρίως πνευμονολόγους και καρδιολόγους. Αρκετές φορές ο διαγνωστικός έλεγχος ρουτίνας (ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος, σπιρομέτρηση, αέρια αίματος, υπερηχογράφημα καρδιάς) δεν βοηθά στην διάγνωση. Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης θα διερευνήσει το πρόβλημα της δύσπνοιας με τα υπεύθυνα συστήματα να λειτουργούν στα όρια τους και σε συνθήκες που εμφανίζεται το σύμπτωμα (κόπωση) και έτσι, τις περισσότερες φορές θα οδηγήσει στην επίλυση του διαγνωστικού προβλήματος (καρδιακή νόσος, πνευμονική νόσος, μυοσκελετική δυσλειτουργία, νόσος κυκλοφορικού συστήματος κ.λπ. )
  2. Προεγχειριτική εκτίμηση ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν είτε σε εγχείρηση θώρακος είτε σε εγχείρηση άνω κοιλίας και έχουν κάποια γνωστή χρόνια πνευμονική ή καρδιακή νόσο. Η προεγχειριτική λειτουργική εκτίμηση των ασθενών με καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης είναι ιδιαίτερα βοηθητική σε πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, καρδιοχειρουργούς, και αναισθησιολόγους στην λήψη αποφάσεων όσον αφορά την δυνατότητα χειρουργικής θεραπείας και γενικής αναισθησίας καθώς και τον μετεγχειρητικό κίνδυνο.
  3. Μετεγχειρητική λειτουργική εκτίμηση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική (π.χ. by-pass, αντικατάσταση βαλβίδας) η θωρακοχειρουργική (π.χ. αφαίρεση τμήματος πνεύμονος μεταμόσχευση) επέμβαση.
  4. Εφαρμογή προγράμματος καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης σε ασθενείς με χρόνια πνευμονοπάθεια (π.χ. εμφύσημα, χρόνια βρογχίτιδα) η σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική (π.χ. by-pass, αντικατάσταση βαλβίδας) η θωρακοχειρουργική (π.χ. αφαίρεση τμήματος πνεύμονος, μεταμόσχευση) επέμβαση.
  5. Διάγνωση βρογχικού άσθματος μετά από άσκηση, μια κλινική μορφή άσθματος που απασχολεί αρκετούς ασθματικούς, ενήλικους και παιδιά , και επομένως και πνευμονολόγους, παιδοπνευμονολόγους, παιδίατρους, αλλεργιολόγους.
  6. Ένδειξη για οξυγονοθεραπεία σε ασθενείς με φυσιολογικά αέρια αίματος σε ηρεμία αλλά που παρουσιάζουν διαταραχές ανταλλαγής αερίων σε συνθήκες μυϊκής άσκησης (π.χ. ασθενείς με εμφύσημα, πνευμονική ίνωση ή νόσο της πνευμονικής κυκλοφορίας).
  7. Διάγνωση αναπηρίας ή ανικανότητας προς εργασία λόγω χρόνιας καρδιακής η πνευμονικής νόσου που απασχολεί καρδιολόγους, πνευμονολόγους, ιατρούς εργασίας, ή ιατρούς ασφαλιστικών ταμείων και εταιρειών.
  8. Μέτρηση αθλητικής επίδοσης, καθορισμός προγράμματος εκγύμνασης αλλά και λειτουργικός έλεγχος καρδιοκυκλοφορικού και αναπνευστικού συστήματος αθλητών που αφορά αθλητές, αθλητιάτρους και ιατρούς αθλητικών συλλόγων.

Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης γίνεται σε κυλιόμενο τάπητα ή εργομετρικό ποδήλατο παρουσία ιατρού και τα συνήθη πρωτόκολλα δοκιμασίας είναι τα Bruce, Balke, Naughton σε τάπητα και η δοκιμασία αυξανόμενου φορτίου, κάτι που επιτυγχάνεται με σταδιακή αύξηση της ταχύτητας κύλισης και της κλίσης του τάπητα ή της αντίστασης πέδησης του ποδηλάτου. Το κατάλληλο πρωτόκολλο επιλέγεται εξατομικευμένα ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς και με την ένδειξη παραπομπής του για εξέταση.