Πυρηνική Καρδιολογία

1. Σπινθηρογράφημα καρδιάς-μυοκαρδίου με γ-camera

Με την εξέταση αυτή ελέγχουμε την οξυγόνωση του μυοκαρδίου και κατά συνέπεια την αιμάτωσή του. Η προετοιμασία του ασθενούς περιλαμβάνει τα κάτωθι:
Σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού, συχνά προηγείται διακοπή ορισμένων φαρμάκων που λαμβάνονται από τον εξεταζόμενο και μειώνουν την συχνότητα του ρυθμού της καρδιάς. Στα πλαίσια της προετοιμασίας ο εξεταζόμενος θα πρέπει να αποφύγει την λήψη ενός κανονικού γεύματος και να περιοριστεί σε ένα ρόφημα δίχως καφέ και τσάι.

Η εξέταση γίνεται σε δύο στάδια.

Προηγείται δοκιμασία κοπώσεως με τη χρήση κυλιομένου τάπητα και, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, με χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών που υποκαθιστούν την δοκιμασία κοπώσεως. Μετά την δοκιμασία κοπώσεως εις τον εξεταζόμενο χορηγείται ενδοφλεβίως φαρμακευτική ουσία η οποία και δεσμεύεται από τα μυοκαρδιακά κύτταρα που οξυγονώνονται καλώς. Εν συνέχεια γίνεται απεικονιστική μελέτη με την γ-camera. Ακολουθεί διάλειμμα, προκειμένου να αποκατασταθεί η αιμάτωση - οξυγόνωση του μυοκαρδίου. Τέλος ο ασθενής επανέρχεται για την δεύτερη μελέτη οξυγόνωσης - αιμάτωσης.

Με την εξέταση διαπιστώνουμε τα κάτωθι:

α) Την φυσιολογική αιμάτωση του μυοκαρδίου

β) Την ισχαιμία του μυοκαρδίου που σημαίνει σημαντικού βαθμού στένωση μίας ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών.

γ) Την ύπαρξη εμφράγματος του μυοκαρδίου που αντιστοιχεί σε ουλή του μυοκαρδίου, συνέπεια νεκρώσεως μυοκαρδιακών κυττάρων της περιοχής.

 

2. Ραδιοισοτοπική κοιλιογραφία

Με την εξέταση αυτή ελέγχουμε την λειτουργικότητα - αντλητική ικανότητα της καρδιάς.

Ελέγχουμε το κλάσμα εξωθήσεως το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό του αίματος που εξωθείται κατά τη σύσπαση της καρδιάς σε ποσοστό σε σχέση με το σύνολο που περιέχεται στην φάση πληρώσεως της διαστολής.

Μπορούμε να ελέγχουμε χωριστά την αντλητική ικανότητα της αριστεράς ή δεξιάς κοιλίας.

Για την εξέταση δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία.

 

3. Λοιπές εξετάσεις πυρηνικής καρδιολογίας