Τμήμα Φορητών Καταγραφών

  • Holter ρυθμού
  • Holter πιέσεως
  • Holter οξυμετρίας
  • Καταγραφή για την διερεύνηση υπνικής άπνοιας