Υπέρηχοι – Triplex Καρδιάς

Διαθωρακικό triplex καρδιάς

Δυναμικό υπερηχογράφημα καρδιάς με Dobutamine (Echo stress)

Με την εξέταση ελέγχουμε τη λειτουργικότητα του μυοκαρδίου χορηγώντας ενδοφλεβίως ουσία η οποία αυξάνει την συσπαστικότητα του μυοκαρδίου. Περιοχές που εμφανίζουν δυσκινησία ή υποκινησία είναι περιοχές συμβατές με ισχαιμία μυοκαρδίου. Κατά συνέπεια, η εξέταση έχει αξία στην διερεύνηση και αξιολόγηση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου.

Οισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς

Με την εξέταση ελέγχουμε με υπέρηχους λεπτομέρειες των ανατομικών στοιχείων της καρδιάς που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν με το σύνηθες διαθωρακικό υπέρηχο triplex καρδιάς. Στην εξέταση ο ηχοβολέας αντί να τοποθετηθεί εξωτερικά επί του θωρακικού τοιχώματος, εισάγεται στον οισοφάγο και εξετάζει την καρδιά σχεδόν εξ’ επαφής, με αποτέλεσμα να λαμβάνουμε καθαρότερες και πλέον λεπτομερείς εικόνες.

Ασφαλώς ο ηχοβολέας είναι εξαιρετικά λεπτός και δεν δημιουργεί κατά την είσοδό του στο οισοφάγο ιδιαίτερη δυσφορία στον εξεταζόμενο. Ο εξεταζόμενος πρέπει να προσέλθει τελείως νηστικός, προκειμένου να υποβληθεί στην εξέταση.

Ηχοκαρδιογράφημα με χρήση Contrast (Echo contrast)

Παιδοκαρδιολογικό υπερηχογράφημα

Εμβρυικό υπερηχοκαρδιογράφημα